Event: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo » Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biološka znanost in družba 2011   

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes

Hiter razvoj bioznanosti prinaša tudi vedno večje potrebe po posodabljanju izobraževanja in odzivanju na družbene potrebe po biološkem znanju, nujnem za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Z namenom zagotoviti našim mladim generacijam dostop do ustreznega splošnega znanja za življenje, letos že peto leto zapored, organiziramo izobraževanje učiteljic in učiteljev na mednarodnem posvetu Biološka znanost in družba. Posvet je namenjen seznanjanju z novostmi v biologiji in družbenim vidikom uporabe biološkega znanja. Vabljeni so učitelji/-ce biologije, drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter drugi, ki jih zanima celostni pristop k obravnavi kompleksnih procesov v naravi in družbi.

V mednarodnem letu gozdov 2011 je osrednja tema posveta celostna obravnava povezanosti procesov na vseh ravneh organizacije žive narave (od celice, organizma, populacije, ekosistemov do ekosfere). Sodobne poglede na to tematiko so udeležencem predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti.

V času letošnjega posveta bo v založbi Zavoda RS za šolstvo izšel slovenski prevod knjige Frances Ashcroft: Življenje v skrajnih razmerah: znanost preživetja. Avtorica knjige prof. Frances Ashcroft je na posvetu tudi predavala.

Več o posvetu na domači strani dogodka: http://www.zrss.si/bzid/procesi/.

Seznam slovenskih zvočnih posnetkov angleških predavanj:

Protocell autonomy: linking processes through self-made boundaries / ‘Avtonomija protocelic’: povezovanje procesov s samoustvarjanjem meja
Sexual reproduction as cooperation / Spolno razmnoževanje kot sodelovanje
Forest food web dynamics with special emphasis on soil biota / Dinamika gozdne prehranske mreže s poudarkom na življenjski združbi tal
Sex differences in the Brain: Fact or Fiction? / Spolne razlike v možganih: Dejstvo ali izmišljotina?

The list of english audio translations of slovene lectures:

Prilagoditve gliv na izjemno visoke koncentracije soli / Fungal adaptation to extremely high salt concentrations
Proteini - nosilci življenja / Proteins, life carriers
Razvoj rezistence (odpornosti) proti antibiotikom / Development of antibiotic resistance
Krog sklopljene zaznave in odziva / The cycle of perception-action coupling
Primarna produkcija s perspektive rastlin / Primary production from a plant´s perspective
Gozdovi v svetu in Sloveniji / Forests in the world and Slovenia
Možnosti vpliva gensko spremenjenih (transgenih) organizmov na ekosisteme / Possible impact of transgenic organisms on ecosystems
Sprejemanje novih znanj o realnem svetu in spreminjanje razmišljanja v kulturnem kontekstu / Acceptance of New Knowledge about Real World and Change of Thinking in Cultural Context
Znanje kot družbena vrednota. Pogled iz medicine / Knowledge as a societal value. Perspectives from medicine
Pravica do javne rabe uma / Is public use of intellect out of fashion?
Invazijski proces tujerodnih vrst / Invasive process of non-native species with examples from Slovenia
Posodabljanje učnih načrtov kot stalna praksa sodobnih šolskih sistemov / Modernizing Curricula in Terms of Permanent Practice of Contemporary Education Systems

Categories

Otvoritev / Opening

Evolucija spleta celičnih procesov / Evolution of the web of cellular processes

Učinki celičnih procesov v mnogoceličnih organizmih / The effects of cellular processes in the multicellular organisms

3214 views, 50:56  
flagRazprava na okrogli mizi / Round-table discussionRazprava na okrogli mizi / Round-table discussion
Victor P. Shcherbakov, Frances Ashcroft, et al. Victor P. Shcherbakov, Frances Ashcroft, Kepa Ruiz-Mirazo, Marjan Slak Rupnik, Gregor Majdič, Gregor Belušič

Svečani večer / Conference Evening

2560 views, 12:15  
flagPodelitev nagrade / Award ceremonyPodelitev nagrade / Award ceremony
Alenka Gaberščik, Jerneja Ambrožic Avguštin Alenka Gaberščik, Jerneja Ambrožic Avguštin

Soodvisnost biotskih procesov v ekosferi / Interdependence of biotic processes in the ecosphere

Povezanost biotskih in družbenih procesov / Interdependence of biotic and social processes

2746 views, 1:00:27  
flagRazprava na okrogli mizi / Round-table discussionRazprava na okrogli mizi / Round-table discussion
Jože Trontelj, Margaret M. McCarthy, et al. Jože Trontelj, Margaret M. McCarthy, Jože Vogrinc, Ivan Kreft, Heikki Setälä, Andreja Barle Lakota, Gregor Majdič, Al Vrezec

Splošna razprava / General discussion

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: