Razvoj rezistence (odpornosti) proti antibiotikom / Development of antibiotic resistance

author: Jerneja Ambrožic Avguštin, Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
published: Oct. 21, 2011,   recorded: October 2011,   views: 5815
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Antibiotiki so spojine, ki jih izdelujejo mikroorganizmi in z njimi selektivno ubijajo ali zavirajo rast drugih mikroorganizmov. Od odkritja penicilina leta 1928 so ključni za zdravljenje bakterijskih okužb. Že kmalu po začetku klinične uporabe antibiotikov so se pojavili proti antibiotikom odporni bakterijski sevi. Od leta 2000 spremljamo strmo naraščanje števila proti antibiotikom odpornih bakterijskih sevov, ki danes predstavljajo že resen svetovni zdravstveni problem. Čeprav je na razpolago veliko podatkov o odpornosti pri klinično pomembnih bakterijah, skorajda ne poznamo vloge, ki jo imajo antibiotiki in odpornost proti njim v naravnih ekosistemih. Nova spoznanja o nastanku odpornih sevov, vključno z evolucijo genov z zapisi za odpornost, njihovo razpoložljivostjo v naravi in možnostjo širjenja v humane patogene seve, so nujno potrebna za učinkovito znižanje in zajezitev širjenja proti antibiotikom odpornih sevov.


Antibiotics are substances produced by microorganisms which use them to selectively kill or inhibit growth of other microorganisms. Since the discovery of penicillin in 1928, antibiotics are essential for treatment of bacterial infections. However, soon after the introduction of antibiotics into clinical practice bacterial resistances against these »magic drugs« emerged. Since 2000, the era of so called global public health crisis characterized by a worldwide escalation of antibiotic resistant bacteria, began. Although antibiotic resistance has been studied in clinical settings, little is known about the environmental role of antibiotics and antibiotic resistance genes. Insight into the origins, environmental reservoirs and movement of resistance genes from unmanaged ecosystems to human pathogenic bacteria may advance the efforts to combat antibiotic resistance.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid2011_ambrozic_avgustin_antibiotikom_01.pdf (2.1 MB)

Download audio transcript Download ambrozic_avgustin_english_audio.mp3 (Audio lecture 30.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: