Event: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo » Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biološka znanost in družba 2009   

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems

Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev, pa naj govorimo o genetskem inženirstvu in kloniranju ali o katastrofalnem vplivu človeka na ekosisteme. Če želimo mladim generacijam zagotoviti ustrezno splošno izobrazbo za življenje in aktivno državljanstvo v 21. stoletju, moramo našim učiteljem omogočiti, da se sproti seznanjajo z novostmi v biologiji in z družbenimi vidiki uporabe biološkega znanja. Temu je bil letos že tretje leto zapored namenjen mednarodni posvet Biološka znanost in družba.

V Darwinovem letu 2009, ko v svetovnem merilu praznujemo 200. obletnico rojstva Charlesa Darwina in 150. obletnico izida njegove knjige O nastanku vrst z naravnim izborom, je osrednja tema posveta evolucija kot proces, s katerim nastaja biodiverziteta ali biotska pestrost. Sodobne poglede na to tematiko so udeležencem posveta predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti. Ob zaključku vsakega dneva posveta je bila okrogla miza, na kateri so udeleženci sodelovali v razpravah s strokovnjaki za posamezna znanstvena področja.

Letošnji posvet sta spremljala dva dogodka, povezana s praznovanjem Darwinovega leta. V avli pred konferenčno dvorano je bila ogled razstava Darwin Now. V času posveta je izšel slovenski prevod knjige Eve Jablonke in Marion J. Lamb: Evolucija v štirih dimenzijah. Soavtorica knjige prof. Eva Jablonka je na posvetu tudi predavala.


Več o posvetu na domači strani: http://www.zrss.si/bzid/biodiverziteta/


Zbornik posveta Biološka znanost in družba, Biodiverziteta

Seznam angleških predavanj z dodanimi zvočnimi posnetki v slovenščini:

Biološka izobrazba za 21. stoletje: izobraževanje nove generacije za družbo prihodnosti
Mladi Charles Darwin – študent, naravoslovec in vrtnar
Gen v kontekstu: od razvojne plastičnosti do plastičnega dedovanja
Evolucija z vidika mikrobov
Pozdravni nagovor
Veliki prehodi v evoluciji
Prva okrogla miza
Druga okrogla miza
Urbana ekologija – zakaj se njen pomen povečuje?
Nastanek življenja na zemlji: misterij ali znanstveni problem?

Categories

Uvod / Opening

2737 views, 06:19  
flagPozdravni nagovor / Opening speechPozdravni nagovor / Opening speech
Gregor Mohorčič, Minka Vičar Gregor Mohorčič, Minka Vičar

Nastanek in evolucija življenja / Origin and Evolution of Life

Evolucija proizvaja biodiverziteto / Evolution Creates Biodiversity

[syn]  3338 views, 2:32:20  
flagPrva okrogla miza / First Round-Table DiscussionPrva okrogla miza / First Round-Table Discussion
Jan Kuever, Eörs Szathmáry, et al. Jan Kuever, Eörs Szathmáry, Volker Storch, Peter Trontelj, Alexis Zrimec

Svečani večer / Conference Evening

2492 views, 06:25  
flagNagovor / Honorary SpeechNagovor / Honorary Speech
Jože Trontelj, Simona Strgulc Krajšek Jože Trontelj, Simona Strgulc Krajšek
2508 views, 08:07  
flagPodelitev priznanj dijakom / AwardsPodelitev priznanj dijakom / Awards
Simona Strgulc Krajšek, Jože Trontelj Simona Strgulc Krajšek, Jože Trontelj

Biodiverziteta in trajnostni razvoj / Biodiversity and Sustainable Development

Biološko znanje za 21. stoletje / Biological Knowledge for the 21st Century

3189 views, 1:10:44  
flagDruga okrogla miza / Second Round-Table Discussion Druga okrogla miza / Second Round-Table Discussion
Derek Bell, Jože Mencinger, et al. Derek Bell, Jože Mencinger, Jože Vogrinc, Al Vrezec, Alexis Zrimec
comments2 comments 

Zaključek posveta / Closing of the Conference

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: