965 events, 13223 authors, 17811 lectures, 20436 videos

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive digest of activity

Your Email:

Recent Events more...

51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

flag 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Čeprav že od leta 1991, ko smo Slovenci dobili svojo državo, v polnosti živimo tudi državno življenje, teme država in ...

ADP tečaj za doktorske študente, Ljubljana 2015

flag ADP tečaj za doktorske študente, Ljubljana 2015

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki Cilj tečaja je doktorske študente usposobiti za bodoče kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, ...

2nd Multidisciplinary Conference on Reinforcement Learning and Decision Making (RLDM), Edmonton 2015

flag 2nd Multidisciplinary Conference on Reinforcement Learning and Decision Making (RLDM), Edmonton 2015

Over the last few decades, reinforcement learning and decision making have been the focus of an incredible wealth of research ...

MAO Conference: The Future of Urbanism, Ljubljana 2015

flag MAO Conference: The Future of Urbanism, Ljubljana 2015

This year, Ljubljana celebrates the 120th anniversary of its first modern urban plan, designed by the architect Max Fabiani after ...

28th Annual Conference on Learning Theory (COLT), Paris 2015

flag 28th Annual Conference on Learning Theory (COLT), Paris 2015

Learning Theory is a research field devoted to studying the design and analysis of machine learning algorithms. In particular, such ...

12th Extended Semantic Web Conference (ESWC), Portorož 2015

flag 12th Extended Semantic Web Conference (ESWC), Portorož 2015

The ESWC is a major venue for discussing the latest scientific results and technology innovations around semantic technologies. Building on ...

News

Aug. 25, 2015Novo na Videolectures: ADP tečaj za doktorske študente

ADP tečaj za doktorske študente pokriva kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, licenciranje podatkov in intelektualna lastnina, metapodatki in opis okoliščin nastanka podatkov (dokumentacija), etični in pravni vidiki deljenja občutljivih ali zaupnih podatkov, anonimizacija raziskovalnih podatkov za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in ...


Aug. 24, 2015Just added: COLT 2015

28th Annual Conference on Learning Theory (COLT) is the 2015 edition of the Conference On Learning Theory. Learning Theory is a research field devoted to studying the design and analysis of machine learning algorithms. In particular, such algorithms aim at making accurate predictions or representations based on observations.


Aug. 21, 2015Vabljeni k ogledu predavanj 51. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slavistom, zlasti slovenistom - univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako ...


Aug. 20, 2015New event published: 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition

The 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2015) is part of the IEEE conference series on Automatic Face and Gesture Recognition - the premier international forum for research in image and video-based face, gesture, and body movement recognition.


July 31, 2015Just published RLDM 2015!

2nd Multidisciplinary Conference on Reinforcement Learning and Decision Making (RLDM) aim is to create a recurring meeting characterized by the multidisciplinarity of the presenters and attendees, with cross-disciplinary conversations and teaching and learning being central objectives along with the dissemination of novel theoretical and experimental results.


July 15, 2015ESWC 2015 videos online!

Watch the ESWC 2015 conference videos along with some selected workshops videos here.


July 6, 2015After a short break we now have some exciting new content for you: MAO presents The Future of Urbanism

The Future of Urbanism
This year, Ljubljana celebrates the 120th anniversary of its first modern urban plan, designed by the architect Max Fabiani after the earthquake in 1895. Max Fabiani contributed some important concepts to the development of modern urbanism. 120 years ago, he was one of the first to understand urban planning as a dynamic process, and the city ...


Top Authors