Film, ki »mladini dviga kri«, ali kaj je ideološkega v praksi poučevanja jezikov

author: Nataša Pirih Svetina, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 2511
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku poskušamo na primeru slovenščine kot drugega in tujega jezika opozoriti na dve možni smeri opazovanja ideološkega v praksi poučevanja jezikov. Prva smer vodi v opazovanje različnih jezikovnopoučevalnih praks, kakor se kažejo skozi učna gradiva, v katerih se jasno zrcalijo raznovrstne jezikoslovne teorije, teorije o učenju (jezika) in poučevanju. Druga smer vodi k opazovanju vsebin istih gradiv, ki odražajo vsakokratnega duha časa.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2012_pirih_svetina_film_01.pdf (1.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: