Event: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS » Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Odlični v znanosti 2017 / Excellent in Science 2017   

Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Izbor dosežkov Odlični v znanosti naredijo posamezni Znanstvenoraziskovalni sveti, ki delujejo v okviru Agencije. Dosežki so predstavljeni v obliki javnosti odprtih dogodkov. Na ta način Agencija omogoča vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji ter spodbuja splošno bogatenje znanja.


Excellence in Science in is one of the projects of the Slovenian research Agency (ARRS). The purpose is to present the scientific achievements to the professional and general public.

Individual Scientific Research Councils that operate within the framework of the Agency perform the selection of achievements within the Excellence in Science project. The achievements are presented in the form of open public events. In this way, the Agency provides an insight into the operation and results of scientific research work in Slovenia, as well as promotes the general enrichment of knowledge.

Categories

Biotehnika

Medicina

Humanistika

Tehnika

Naravoslovje 1. del

Naravoslovje 2. del

Reviews and comments:

Comment1 Renush, August 8, 2019 at 8:16 a.m.:

This is the free online hearts game perfect gaming website for https://heartsgameonline.net the development tool for a beginner. It has a user-friendly.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: