Po sledeh Majev v goščavi polotoka Yucatána

author: Ivan Šprajc, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Jan. 15, 2009,   recorded: March 2008,   views: 3536
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavanje bo predstavilo rezultate arheoloških terenskih pregledov v osrednjem delu polotoka Yucatána v jugovzhodni Mehiki. Gre za obsežno, težko prehodno in pretežno s tropskim gozdom preraščeno območje, ki je bilo še pred dobrim desetletjem skoraj povsem neznano z arheološkega vidika, čeprav leži v samem osrčju ozemlja, ki so ga nekoč poseljevali Maji.

V sedmih odpravah, ki jih je vodil avtor, je bila odkrita vrsta prej neznanih arheoloških najdišč iz predklasičnega in klasičnega obdobja (ok. 300 pr. n. št. – 900 n. št.), med njimi tudi številni urbani centri z monumentalno arhitekturo, skulpturami in hieroglifskimi napisi.

Podatki, zbrani med površinskimi pregledi, so izpopolnili poselitveno sliko območja civilizacije Majev in razkrili mnoge značilnosti arhitekture in prostorske ureditve mestnih jeder, vplive naravnega okolja na izbiro lokacij za naselbine in povezave s sosednjimi regijami. Posebej pomembni so novo odkriti napisi na kamnitih spomenikih, ki vsebujejo zanimive podatke o dinastični in politični zgodovini majevskih držav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: