Atmospheric Science in the human dominated era of the Anthropocene

author: Paul J. Crutzen, Max Planck Institute
published: Jan. 15, 2009,   recorded: November 2005,   views: 2817
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Profesor Paul Crutzen z inštituta Max-Planck v Nemčiji se ukvarja z raziskavami vpliva stratosferske in troposferske kemije na biogeokemijsko kroženje elementov in spojin ter njene vloge pri klimatskih spremembah. Razložil je katalitsko vlogo dušikovih oksidov pri reakciji z ozonom in tako pojasnil prvo v nizu stratosferskih fotokemijskih reakcij, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča. Po odkritju pomena klorofluoroogljikovih spojin (CFC) pri pojavu ozonske luknje, je prof. Crutzen s teorijo heterogenih reakcij na površini trdnih delcev v polarnih stratosferskih oblakih razložil, zakaj je tanjšanje ozonskega plašča najbolj izrazito ob začetku polarnega poletja nad Antarktiko.

Poleg tega se je ukvarjal tudi s problematiko ozona v troposferi, kjer prihaja zaradi onesnaževanja ozračja do povišanih koncentracij. Tudi na tem področju je bil prof. Crutzen z razlagami reakcijskih mehanizmov in meritvami koncentracij ozona vodilni znanstvenik v svetovnem merilu. Njegovo delo je nagrajeno s številnimi uglednimi mednarodnimi priznanji.

Za pionirske dosežke na področju nastanka in razgradnje ozona v atmosferi je leta 1995 skupaj z Mariom Molino in Sherwoodom Rowlandom prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Professor Crutzen starts his talk at the time of 3:50 in the video.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: