Robot in tehnologija kot asistenta v rehabilitaciji

author: Imre Cikajlo, Univerza v Novi Gorici
published: Nov. 15, 2022,   recorded: November 2022,   views: 11
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Roboti, informacijska in druga tehnologija v zadnjih desetletjih pridobivajo na pomenu tudi v rehabilitacijski medicini. Manualni testi in številne natančne ponovitve specifičnih gibov zahtevajo od človeka izreden fizični napor in pozornost, da bi zagotovili uspešno nevrorehabilitacijo. Robotski sistemi, sodobne merilne tehnike in hitra obdelava podatkov omogočajo individualno prilagodljivo in ponovljivo neurorehabilitacijo ter z dokazi podprto (tele)diagnostiko.

See Also:

Download slides icon Download slides: zv_cikajlo_robot_in_zehnologija_01.pdf (3.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: