Project: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes

Hiter razvoj bioznanosti prinaša tudi vedno večje potrebe po posodabljanju izobraževanja in odzivanju na družbene potrebe po biološkem znanju, nujnem ...

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems

Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih ...

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems

Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih ...

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems

Program posveta Biološka znanost in družba, EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov je usmerjen v celostno predstavitev osnovnih bioloških konceptov v ...

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom

Na mednarodnem posvetu GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda (Biološka znanost in družba) so sodelovali priznani tuji in domači ...

 

ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Zavod RS za šolstvo spodbuja razvoj šolstva. Sodeluje pri posodabljanju kurikula v najširšem pomenu besede. Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo v ta namen raziskujejo, inovirajo, priporočajo in podpirajo razvoj sprememb v praksi, teoriji in zakonodaji. Zavodovo temeljno poslanstvo je vpeljevanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja, inovativnega okolja in inovativnosti. Tako omogoča avtonomijo dejavnikom v procesu vzgoje in izobraževanja. Njegove glavne naloge so opravljanje svetovalnih, razvojnopreučevalnih in drugih strokovnih nalog s področja vzgoje in izobraževanja.

Poslanstvo

  • Stremimo k uspešnosti. Na kakovost razvoja šolstva vplivamo z raziskavami, priporočili, podporo in inovacijami. Temeljna kompetenca pedagoškega svetovalca je pedagoško svetovanje, ki jo uresničuje s strokovnostjo in profesionalnostjo. Strategija pedago­škega svetovanja je tridelna: razvojnoraziskovalna (študijska), konzultacijska (pogovorna) in interpretativna (razlagalna).
  • S kritično presojo udejanjanja sprememb v vzgojno-izobraževalnem procesu sledimo strateškim lizbonskim ciljem na področju izobraževanja v združeni Evropi. Nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja. Z intenzivnim povezovanjem sre­dišč znanja v znanosti, gospodarstvu in drugih dejavnosti, s povečanjem obsega in kakovosti razvojnoraziskovalnega dela, s spremljanjem posodabljamo kurikul in pedagoško svetovanje. Posebno pozornost posvečamo ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti učiteljev.