Event: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS » Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012 Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Izjemni znanstveni dosežki 2012 / Exceptional scientific achievements in 2012   

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS se aktivno ukvarja s promocijo znanosti in raziskovalne dejavnosti slovenskih znanstvenikov in znanstvenic. Že drugo leto v ta namen organizira javne predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov. Gre za serijo dogodkov v okviru katerih so predstavljeni najbolj vidni znanstveni dosežki preteklega leta, po predlogu članic in članov posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

ARRS je javne predstavitve izjemnih dosežkov za leto 2012 organizirala v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Biotehniško fakulteto in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Institutom 'Jožef Stefan', Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Gospodarsko zbornico Slovenije. V njihovih prostorih so bili jeseni 2013 predstavljeni znanstveni dosežki s področja naravoslovnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav.

Predstavitve znanstvenih dosežkov omogočajo vpogled v delo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, zajemajo bistvene znanstvene rezultate in opisujejo potek raziskovalnega dela. Namenjene so različnim javnostim: strokovni in laični, znanstveni in gospodarski, slovenski in tuji. Z izvedbo predstavitev ter z objavo na Videolectures.net želi ARRS gledalce seznaniti z novostmi, učinki in rezultati na vseh področjih znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji ter podpreti vzpostavljanje različnih omrežij znotraj znanosti in zunaj nje.

Categories

Medicinske vede

1129 views, 03:22  
lockedflagOtvoritevOtvoritev
Janez Sketelj Janez Sketelj
1123 views, 03:12  
lockedflagOtvoritevOtvoritev
Dušan Šuput Dušan Šuput
1654 views, 03:47  
flagOtvoritevOtvoritev
Hojka Kraigher Hojka Kraigher

Biotehniške vede

1113 views, 02:17  
lockedflagOtvoritevOtvoritev
Igor Potočnik Igor Potočnik
1524 views, 06:28  
flagOtvoritevOtvoritev
Franci Demšar Franci Demšar

Tehniške vede

1575 views, 05:28  
lockedflagOtvoritevOtvoritev
Alenka Avberšek Alenka Avberšek
1448 views, 07:49  
flagOtvoritevOtvoritev
Jernej Pikalo Jernej Pikalo
1888 views, 07:53  
flagOtvoritevOtvoritev
Franci Demšar Franci Demšar

Družboslovne vede

Naravoslovno matematične vede

Humanistične vede

Reviews and comments:

Comment1 Thelma, August 8, 2018 at 11:21 a.m.:

The Exceptional Scientific Achievement Medal is a prestigious NASA medal awarded to both Government and non-Government individuals for exceptional scientific contributions specific, concrete scientific achievements toward achievement of the NASA mission.


Comment2 edward, September 1, 2018 at 1:40 p.m.:

The Exceptional Scientific Achievement Medal is a prestigious NASA medal awarded to both Government and non-Government individuals for exceptional scientific contributions specific, concrete scientific achievements toward achievement of the NASA mission. https://telldunkin.us

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: