Humanoidni roboti: zakaj jih potrebujemo in kdaj bodo postali uporabni

moderator: Lenart J. Kučić, Delo, d.d.
author: Aleš Ude, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Institut "Jožef Stefan"
published: Nov. 19, 2015,   recorded: November 2015,   views: 2545
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Humanoidni roboti spadajo zaradi svoje podobnosti ljudem med najzanimivejše robotske sisteme. Po eni strani lahko s humanoidnimi roboti posnemamo delovanje ljudi, zato so primerni kot eksperimentalno orodje za raziskave o ljudeh in njihovih možganih, po drugi strani pa so naša delovna in domača okolja prilagojena ljudem, zato so humanoidni roboti potencialno najprimernejši roboti za opravljanje del v takšnih okoljih. Vendar pa današnji humanoidni roboti še niso dovolj zmogljivi in inteligentni, da bi jih lahko dejansko uporabljali v človeških okoljih brez nadzora strokovnjakov. V predavanju bo predstavljena današnja stopnja razvoja humanoidnih robotskih sistemov in odgovor na vprašanje, kako blizu smo humanoidnim robotom, ki bodo koristni za opravljanje del v človekovih okoljih. Ogledali si bomo tehnologije, ki so potrebne za razvoj inteligentnih humanoidnih sistemov: aktuatorji, mehatronika in dizajn, robotsko zaznavanje in aktivni humanoidni vid, dvonožna hoja in prijemanje, učenje robotskih spretnosti s posnemanjem in samostojnim raziskovanjem ter robotsko odločanje. Vse te tehnologije moramo integrirati v smiselno celoto, če želimo razviti učinkovite humanoidne robote.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_ude_humanoidni_roboti_01.pdf (20.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: