Nove možnosti diagnostike in zdravljenja raka

moderator: Matic Jerman, RTV SLO
author: Boris Turk, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: April 19, 2017,   recorded: April 2017,   views: 1852
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Danes imamo veliko potencialnih zdravil, ki neuspešno zaključijo svojo pot v kliničnih ali pa tudi že predkliničnih testiranjih, pri čemer sta zelo pogosta vzroka neučinkovitost in toksičnost. Zato se veliko sredstev namenja razvoju dostavnih sistemov za zdravila, ki bi lahko te pomanjkljivosti odpravila in dala tem molekulam novo priložnost. Poleg tega gredo raziskave tudi v smeri novih metod neinvazivne diagnostike in v kombinacijo teh metod s terapevtskimi, vključno z novimi dostavnimi sistemi za zdravila. To pa pomeni tudi novo priložnost za paciente, kajti tovrstne sisteme se največ uporablja za zdravljenje raka. To pa bo tudi tema debate.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: