Varnost in sledljivost živil na slovenskem tržišču

moderator: Matic Jerman, RTV SLO
author: Nives Ogrinc, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: April 21, 2015,   recorded: April 2015,   views: 5352
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Globalizacija svetovnih tržišč hrane in relativno enostaven pretok živilskih izdelkov v in med državami in kontinenti je povzročil, da je vedno večja pozornost potrošnikov hrane usmerjena k skrbi za varnost živil. Zato je evropski in s tem tudi slovenski potrošnik vedno bolj ozaveščen in zahteven in se na podlagi tega kriterija tudi odloča, kakšno hrano kupuje in uživa. Potreba po spremljanju pristnosti in kvalitete živil je povzročila, da se je pojavilo povpraševanje po metodah, s katerimi bi dokazali potvorjenost. Za odkrivanje ponarejanja živil se poslužujemo tako imenovanega globalnega pristopa, pri katerem določamo oporečnost na osnovi fizikalno-kemijskih lastnostih vzorca. Te metode temeljijo na tako imenovanem izotopskem prstnem odtisu ali »fingerprintingu«. Z njimi ne določamo le stopnje in načina potvorjenosti temveč tudi geografsko poreklo in celo leto proizvodnje izdelka. Nedavni napredek analitskih metod in določitev izotopske sestave elementov v sledovih pa nam omogoča sledenje izvora onesnažil v živilih. V omenjenem prispevku boste izvedeli kako smo omenjene tehnike uporabili tudi pri določanju sledljivosti in varnosti živil na slovenskem tržišču.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: