Črni ogljik: povzročitelj podnebnih sprememb

moderator: Matej Praprotnik, RTV SLO
author: Matevž Lenarčič
author: Griša Močnik, Aerosol d.o.o.
published: Nov. 22, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1887
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Črni ogljik v ozračju je drugi najpomemmbnejši pozročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom. Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov z delci onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za znižanje koncentracij črnega ogljika v ozračju, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in globalno preprečili več milijonov smrti letno. Predstavil bom meritve črnega ogljika na tleh in v ozračju, pomembne na lokalni, regionalni in globalni ravni. Pokazali smo, da agresivni ukrepi bistveno izboljšajo kvaliteto zraka v majhnih in večjih mestih. Pokazali smo tudi, da se koncentracije črnega ogljika in njegovi viri znotraj šol in bolnišnic, ki nimajo aktivnih prezračevalnih naprav, ne razlikujejo od tistih zunaj teh inštitucij. Ugotovili smo da je zgorevanje lesa velik onesnaževalec zraka, ki je na regionalni ravni celo pomembnejši od prometa, kar velja za mala in srednje velika mesta v kotlinah in dolinah. Vertikalne meritve kažejo, da je dinamika plasti onesnaženja različna za različne vire. Letalske meritve so pokazale, kako mali razpršeni viri vplivajo na področno podnebje in zakaj podnebni obstoječi modeli za četrtino podcenjujejo neposredne učinke črnega ogljika

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_mocnik_crni_ogljik.pdf (5.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: