Klepetavi mikrobi

author: Maja Ratej, RTV SLO
author: Ines Mandič Mulec, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 24, 2019,   recorded: January 2019,   views: 1241
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Še pred kratkim smo verjeli, da mikroorganizmi živijo osamljeno in dolgočasno življenje, sestavljeno iz nenehnega sosledja delitev ene starševske celice v dve enaki hčerinski celici. Danes napredna mikroskopija in metode molekularne biologije odkrivajo, da ta očem nevidna, a tudi najštevilčnejša bitja našega planeta, niso ravno osamljena, temveč živijo v večceličnih skupnostih, ki spominjajo na živahna in visoko organizirana mesta. Skozi natančno uravnavane kemična “klepetanja” zaznavajo število enakih celic v bližini, sodelujejo, tekmujejo, si razdelijo delovne naloge, se vojskujejo, a tudi guljufajo. “Socialni odnosi” mikroorganizmov ključno oblikujejo mikrobne skupnosti, te pa živijo v sožitju z nami, z rastlinami ali pa naseljujejo najbolj nenavadne kotičke Zemlje. Porušeno razmerje med nami in mikrobi oziroma rastlino in mikrobi pogosto pripelje do razvoja bolezni. Poznavanje “socialnosti” mikroorganizmov je zato ključnega pomena za ohranjanje našega zdravja in obvladovanje infekcijskih bolezni; za zagotavljanje varne in bolj okusne hrane in za odkrivanje novih biološko aktivnih in biotehnološko zanimivih molekul. S področjem sociomikrobiologije se intenzivno ukvarjamo tudi v okviru programske skupine “Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja”, kjer raziskujemo, kako mikroorganizmi “klepetajo”, prepoznavajo sorodnike, gradijo večcelične skupnosti – biofilme in se odzivajo na mikrobe, ki jim niso sorodni.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: