Kreativni računalnik, pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov

moderator: Matej Praprotnik, RTV SLO
author: Nada Lavrač, Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
published: April 9, 2014,   recorded: April 2014,   views: 3539
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Računalniška kreativnost je multidisciplinarno področje znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije. Cilj področja je razvoj računalniških programov, sposobnih kreativnega delovanja, kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na kreativno odkrivanje zakonitosti v podatkih s pomočjo računalniških programov, s katerimi lahko izluščino novo znanje iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: