Zdravila ali Pehtini zvarki?

moderator: Anja Čuček
author: Samo Kreft, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
published: April 22, 2016,   recorded: April 2016,   views: 2887
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zdravilne rastline lahko ustrezno obravnavamo le s kombinacijo različnih znanstvenih ved, npr. farmacije, medicine, botanike, kemije, zgodovine in etnologije. Ne smemo pa zanemariti niti neznanstvene plati zdravilnih rastlin, torej njihove uporabe v alternativni medicini. Zdravilne rastline so bile prvo zdravilo, ki so ga uporabljali naši davni predniki, pa tudi prvo zdravilo, ki ga je uporabljala »uradna medicina« od svojega nastanka. V zadnjih sto letih se je položaj zdravilnih rastlin zelo spreminjal. Nekatere rastline so bile podvržene temeljitim raziskavam in so ostale bolj ali manj priznane s strani uradne medicine, druge pa so se obdržale le v ljudski medicini.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: