Prihodnost onkologije z molekularnim slikanjem

moderator: Maja Ratej, RTV SLO
author: Robert Jeraj, School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin-Madison
published: April 3, 2015,   recorded: April 2015,   views: 3170
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Sloveniji za rakom vsako leto zboli približno 13.000 ljudi. Prihodnost onkoloških bolnikov se z novimi znanstvenimi spoznanji spreminja. Pri bolnikih z levkemijo lahko že po enem dnevu zdravljenja ugotovijo, ali bo zdravljenje uspešno. V primeru, da ne bo, lahko zdravnik prekine izbrano terapijo in poišče drugo, ustreznejšo. Metoda, ki omogoča tudi napovedovanje razvoja bolezni, je molekularno slikanje. Od običajnega slikanja se razlikuje po tem, da ni uporabno le za diagnosticiranje bolezni in določanja njenega stadija, ampak se z njim lahko ugotavlja uspešnost zdravljenja in celo napoveduje njegov potek. Molekularno slikanje pa omogoča tudi natančnejše določanje značilnosti tumorjev. Za tumorje je namreč značilno, da niso popolnoma enaki po vsej svoji velikosti. Na primer z biopsijo se lahko ugotovi le del njihovih značilnosti, ki jih ima na mestu odvzema, del pa ne. In če je drugi del tumorja drugačen, obstaja velika možnost, da se bo na izbrano zdravljenje odzval le del tumorja. S tem bo zdravljenje neuspešno. Molekularno slikanje je tudi za spremljanje bioloških sprememb tumorjev najprimernejša metoda.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: