Prisotnost kemikalij v vsakdanjem življenju

author: Milena Horvat, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: June 14, 2019,   recorded: June 2019,   views: 545
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami, njihovimi ostanki in odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ter živili, pitno vodo in s predmeti splošne uporabe, ki kemikalije vsebujejo v manjših koncentracijah (npr. kozmetika, igrače), lahko negativno vplivajo na zdravje. Za varno uporabo in izkoriščanje pozitivnih lastnosti kemikalij je potrebno oceniti tveganje za zdravje. Pri oceni nevarnosti se ugotovi vrsta in velikost škodljivega učinka v odvisnosti od načina stika s škodljivim dejavnikom oz. potjo vnosa ter odmerkom in trajanjem izpostavljenosti. Nevarnost je poleg lastnosti kemikalije, poti vnosa oz. stika, odnosa med odmerkom in učinkom odvisna tudi od genetske občutljivosti, starosti, spola, poklica, prehranskih navad, razvad, bolezenskih stanj izpostavljenega organizma. V Sloveniji izvajamo program humanega biomonitoringa, s katerim želimo pridobiti informacije o časovnih in prostorskih trendih izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. Cilj je zgodnje zaznavanje izpostavljenosti ljudi novim kemikalijam, kar naj bi bila tudi podlaga za ukrepanje na področju javnega zdravja in kemikalij v okolju. Predavanje bo osvetlilo prednosti in slabosti takih programov in vpetost Slovenije v Evropski prostor na tem področju delovanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: