Se tudi reke drogirajo?

author: Ester Heath, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: March 26, 2019,   recorded: March 2019,   views: 617
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Epidemiologija na osnovi odpadnih vod (ang. »Wastewater-based epidemiology«; WBE) je inovativen (okoljski) pristop pridobivanja informacij o izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja v izbranih populacijah. Temelji na preučevanju in merjenju vsebnosti humanih metabolitov (biomarkerjev) v odpadnih vodah. Ta metoda postaja vse pomembnejše dopolnilo obstoječim orodjem za spremljanje uporabe legalnih in ilegalnih drog v določeni populaciji. Njena zmožnost, da zagotovi hitre podatke o tem katere droge, v kakšnem obsegu in v katerih populacijah se uživajo, je v zadnjem času še posebej pomembna, saj se njihova dostopnost in vzorci uživanja hitro spreminjajo. S spremljanjem teh sprememb, opredeljenih tako geografsko kot časovno, lahko pripomoremo k boljšemu razumevanju trendov, omejevanju uporabe, primernemu ozaveščanju, opozarjanju in tudi k spreminjajočim se potrebam po zdravljenju. S preučevanjem problematike uporabe različnih drog in vstopa ostankov oziroma metabolitov teh snovi v okolje, smo se v Sloveniji pričeli ukvarjati julija 2018 v okviru ARRS razvojno aplikativne naloge »Prepovedane droge, alkohol in tobak: epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema«, ki jo vodimo na IJS. Na osnovi rezultatov te projektne naloge bomo skupaj s partnerji projekta ocenili razmere v petih slovenskih mestih in kar je še posebej pomembno, lahko jih bomo primerjali z razmerami v večjih evropskih mestih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: