Industrijske nesreče - kako jih razumeti?

moderator: Mojca Delač, RTV SLO
author: Marko Gerbec, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: Nov. 17, 2017,   recorded: October 2017,   views: 680
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pod pojmom industrijske nesreče razumemo večje nesreče v nevarnih industrijskih obratih, ki imajo lahko težke posledice znotraj in izven obrata. Nesreče v obratih, kjer se nahajajo večje količine nevarnih snovi, imajo lahko težke posledice na zdravje ljudi, uničenje lastnine in škodo v okolju. Kako učinkovito dolgoročno upravljati z nevarnimi dejavnostmi? To je v prvi vrsti naloga upraviteljev obratov, zadeva pa tudi družbeno okolje, v katerem delujejo. V pogovoru bomo omenili tudi nekatere pretekle in aktualne primere iz našega okolja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: