Parodontalna bolezen: od mikrobnega neravnovesja do sistemskega vnetja

moderator: Maja Ratej, RTV SLO
author: Rok Gašperšič, Katedra za ustne bolezni in parodontologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 28, 2016,   recorded: October 2016,   views: 2476
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Najpogostejši bolezni zob, ki tudi danes žal še vedno prizadeneta skoraj vsakogar, sta zobni karies in parodontalna bolezen. Čeprav obe bolezni nastaneta v povezavi z bakterijami zobnih oblog, je njuna narava zelo različna. Za razliko od zobnega kariesa, ki nastane zaradi neposrednega delovanja metabolnih produktov bakterij, parodontalna bolezen nastane s posrednim vplivom bakterij, ki izrabijo mehanizme vnetno-imunološkega odziva v obzobnih tkivih, da postanejo samouničujoči. Nekatere bakterije pri tem za svojo rast izrabljajo elemente nastale v samem vnetišču, s tem pa se sestava zobnih oblog pomembno spremeni. Še več, iste bakterije lahko izrabijo imunološke procese in vnetne celice za učinke in transportacijo na oddaljena mesta, kar je vzrok, da se parodontalno bolezen povezuje tudi z boleznimi drugih organskih sistemov. V predavanju bo govora o vzrokih in posledicah parodontalne bolezni, o povezavah s sistemskim zdravjem, o možnostih zdravljenja parodontalne bolezni ter predpostavljenih ugodnih učinkih zdravljenja na sistemsko zdravje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: