Kje so meje zmogljivosti baterij?

moderator: Maja Ratej, RTV SLO
author: Robert Dominko, Kemijski inštitut Ljubljana
published: May 9, 2016,   recorded: May 2016,   views: 1650
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Baterije so nepogrešljiv spremljevalec sodobne civilizacije, saj si skoraj ne moremo predstavljati življenja brez avtomobilov, elektronskih naprav in vsakdanjih pripomočkov. Vendar njihov razvoj ne sledi potrebam na področju elektromobilnosti. Podnebne spremembe, onesnaženost in pretirano izkoriščanje fosilnih goriv narekuje spremembe na energetskem področju. Energija, ki jo lahko shranimo na enoto mase v baterijah, je do 10-krat manjša od energije tekočih goriv. Ta razkorak se s pomočjo znanosti in tehnološkega napredka vztrajno zmanjšuje, kljub temu pa je razdalja, ki jo lahko prevozimo z električnimi avtomobili še vedno omejena. Želja po neodvisnosti in čistem okolju je zato eden izmed motivov sodobne civilizacije in k temu bodo zagotovo pripomogli sodobni akumulatorski sistemi, katerih razvoj poteka tudi na Kemijskem inštitutu.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: