Tudi krompir lahko zboli

moderator: Anja Čuček
author: Špela Baebler, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: May 6, 2015,   recorded: April 2015,   views: 2325
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Da, tudi rastline lahko napadejo bakterije, virusi in drugi mikroorganizmi, kar povzroča velike izgube pridelka. Kemična zaščita proti boleznim je okoljsko nesprejemljiva in v primeru virusnih bolezni celo nemogoča. Razumevanje odnosa rastlin s povzročitelji bolezni lahko pripomore k razvoju trajnostnih in okolju prijaznih načinov za zaščito rastlin. Obrambni odgovor rastlin je odvisen od številnih, med seboj povezanih komponent. Za razumevanje obrambnih procesov in odkrivanje ključnih komponent le-teh, ki lahko pripomorejo k vzgoji odpornih sort, je zato nujna uporaba pristopov sistemske biologije.

Krompir je v svetovnem merilu ena izmed najpomembnejših poljščin, v Sloveniji ga letno pojemo 120 tisoč ton ali 60 kg na prebivalca. Eden najpomembnejših povzročiteljev bolezni krompirja je krompirjev virus Y, ki je glavni krivec, da na naših poljih ni več nekdaj popularne sorte Igor (Slika). Vendar pa so sorte krompirja so različno občutljive na virus pa tudi različki virusa so različno usodni za rastline krompirja, kar nam omogoča vpogled v mehanizme učinkovite obrambe proti virusom. V predavanju bodo predstavljeni načini in izzivi raziskav obrambnega odgovora krompirja z metodami sistemske biologije pa tudi zanimivi izsledki.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_baebler_krompir_01.pdf (6.2 MB)

Download Video - generic video source Download znanostnacesti_baebler_krompir_01.mp4 (Video - generic video source 802.5 MB)

Download Video Download znanostnacesti_baebler_krompir_01_1024x576_h264.mp4 (Video 275.2 MB)

Download Video Download znanostnacesti_baebler_krompir_01_1280x720_h264.mp4 (Video 386.3 MB)

Download Video Download znanostnacesti_baebler_krompir_01_640x360_h264.mp4 (Video 121.1 MB)

Download Video Download znanostnacesti_baebler_krompir_01_852x480_h264.mp4 (Video 164.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: