Slovnica, slovar in splet

moderator: Boštjan Narat
author: Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: March 28, 2018,   recorded: March 2018,   views: 920
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovnici za osnovne in srednje šole, Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat, ter spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU predstavljajo poskus, kako približati znanstveno delo vsakdanjim potrebam tistih, ki jih jezik zanima kar tako. Kako zahtevno delo je iskati preprosto predstavitev kompleksnih vprašanj? Kako hkrati zadovoljiti pričakovanja znanstvenikov in splošnih uporabnikov? Kako lahko pogled v zgodovino koristi pogledu v prihodnost?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: