Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin

author: Rok Uršič, Instrumentation Technologies d.o.o.
produced by: RTV SLO
published: Sept. 21, 2010,   recorded: July 2009,   views: 2315
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Področje velike raziskovalne infrastrukture, ki je tržišče Instrumentation Technologies, se zelo hitro razvija. Za uspešen preboj na ta najzahtevnejši svetovni trg so potrebna specifična znanja in veščine, med katerimi, poleg tehnološke izvrstnosti gotovo izstopa tudi sposobnost povezovanja komplementarnih znanj in vrlin. Za razvoj vsake rešitve za področje pospeševalnikov, kjer znanstveniki odkrivajo nove materiale, zdravila, zgradbe virusov, nove vire energije, nastanek vesolja …, je potrebno vrhunsko, prebojno znanje. Kako povezati različne vrednostne sisteme, kaj motivira znanstvenike in kaj podjetnike? Kako različna so dojemanja in pogledi na čas? Kaj je uspeh?

Predavanje Roka Uršiča je govorilo o tem, kako je mogoče povezati nasprotujoča, a komplementarna svetova znanosti in industrije in samozavestno stopati v najizzivalnejše projekte našega časa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: