EN-FIST center odličnosti: povezovanje znanja s priložnostmi na trgu

author: Matjaž Polak, EN-FIST center odličnosti
produced by: RTV SLO
published: Feb. 15, 2011,   recorded: February 2011,   views: 2398
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

EN-FIST center odličnosti je organizacija, ki raziskovalno deluje na področju zdravja in ved o življenju ter naprednih materialov. Na osnovi specifičnih znanj smo usmerjeni v ustvarjanje inovativnih rešitev na področjih kemije, biokemije, fizike, farmacije ter sorodnih interdisciplinarnih ved. Pri svojem delu intenzivno razvijamo in uveljavljamo ustvarjalne načine in modele za učinkovito sodelovanje med raziskovalno infrastrukturo in gospodarskimi subjekti, s čimer gradimo pogoje za najboljšo raziskovalno podporo podjetjem. S svojo usmerjenostjo k partnerjem iz gospodarstva in kupcem v širšem pomenu besede, javnemu sektorju zagotavljamo boljše razumevanje procesa od novega odkritja do prihoda na trg in s tem postavljamo temelje za razvoj slovenskega znanstvenega podjetništva v prihodnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: