Živa Humer
homepage:http://www.mirovni-institut.si/sodelavci/ziva-humer/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Živa Humer, roj. 1977 v Ljubljani, je leta 2002 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Za diplomsko nalogo je prejela fakultetno Prešernovo priznanje. Leta 2004 je na Central European University v Budimpešti magistrirala na programu Študije spolov. Istega leta je nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede in oktobra 2009 doktorirala z disertacijo Etika skrbi, spol in družina: procesi relokacije skrbi med zasebno in javno sfero. V središču doktorske disertacije so procesi relokacije skrbi in skrbstvenih praks v družinskem življenju med spoloma in med zasebno in javno sfero, pri čemer je poudarek na skrbi za otroke in domačem delu.

Na Mirovnem inštitutu je začela delovati že v času dodiplomskega študija, tj. od leta 1996. Tako organizacijsko kot vsebinsko sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Raziskovalno se ukvarja predvsem s študijami spolov, politikami enakosti spolov in socialnimi politikami.


Lecture:

debate
flag Prekariat: Spolna diskriminacija na trgu dela
as panelist at  Pritličje: Pritličje je temelj za nadstropja in streha za podzemlje,
together with: Aleksandra Kanjuo Mrčela (panelist), Aleksandra Ocepek (moderator),
1460 views