Obveznosti zbiranja in ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

author: Emil Šehič, ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo
published: May 26, 2009,   recorded: May 2009,   views: 2701

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Evropska zakonodaja na področju varovanja okolja je vsebolj usmerjena v podaljšano odgovornost proizvajalcev za ravnanje z izdelki tudi po izteku njihove življenske dobe.V Sloveniji je v minulih letih že implementirana okoljska zakonodaja na področju odpadne embalaže in odpadne električne in elektronske opreme, v letošnjem letu bo na podoben način obravnavano tudi področje odpadnih baterij in akumulatorjev, v naslednjem letu pa predvidoma še odpadne nagrobne sveče in odpadne gume. Družba ZEOS že 2 leti za zavezance na področju odpadne EE opreme izpolnjuje obveznosti zbiranja, obdelave in nadaljnje predelave. Pridobljene izkušnje na vzpostavitvi odpadkovnega toka, financiranja ter ozaveščanja javnosti so pomembne pri nadaljnem stroškovnem in zakonodaji ustreznem izpolnjevanjem obveznosti. V predstavitvi bodo prikazane obveznosti zavezancev, ki dajejo EE opremo na trg RS, način njihovega izpolnjevanja ter pregled dosedanjih rezultatatov.

See Also:

Download slides icon Download slides: zi09_sehic_ozir_01.pdf (3.2 MB)

Download slides icon Download slides: zi09_sehic_ozir_01.ppt (54.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: