Prihaja zeleno javno naročanje

author: Marjana Dermelj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
published: May 26, 2009,   recorded: May 2009,   views: 3926
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Sloveniji je ocenjena vrednost javnih naročil v letu 2007 znašala 12,98 % BDP. Zato ima javni sektor možnost, da s pomočjo uvajanja instrumenta zelenega javnega naročanja (v nadaljevanju ZeJN) postane eden pomembnejših akterjev pri zmanjšanju vplivov na okolje, znižanju porabe energije, vode in surovin, ohranjanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti in preprečevanju podnebnih sprememb. Vlada RS se je k izvajanju ZeJN zavezala s sprejetjem nekaterih ključnih nacionalnih dokumentov, februarja letos pa je sprejela tudi sklep v katerem je delovni skupini za zeleno javno naročanje, ki deluje v okviru Sekretariata Sveta za trajnostni razvoj, dala nalogo, da do konca marca 2009 predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo osnutek Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje in izvedbeni akt, ki bo natančneje določal pravila za izvajanje zelenih javnih naročil.

See Also:

Download slides icon Download slides: zi09_dermelj_pzjn_01.pdf (860.8 KB)

Download slides icon Download slides: zi09_dermelj_pzjn_01.ppt (1.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: