Event: EU Supported » C2CN - Cradle to Cradle Network » Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011 Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Zapiranje snovnih poti 2011 - Ljubljana   

Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011

Snovna učinkovitost in zapiranje snovnih poti postajata vedno bolj pomembni temi, ki narekujeta oblikovanje politik, tako na ravni EU, kot tudi na ravni posameznih držav članic. Vplivata tudi na oblikovanje politik v podjetjih, ki so primorana investirati v izboljšanje snovne učinkovitosti, če želijo ohraniti ali izboljšati svojo konkurenčnost. Številne države in tudi podjetja so spoznala pozitivne poslovne učinke poslovne miselnosti, ki ne pozna koncepta odpadka.

Jasno izražen interes številnih deležnikov, ki smo jih srečali na poti vzpostavljanja mreže za uresničevanje koncepta Od zibke do zibke, nas je opozoril na pomen izmenjave izkušenj in informacij na tem področju.

Prav izmenjava pogledov in izkušenj o tej tako pomembni strateški temi bo imela osrednjo vlogo na povezovalnem dogodku Mreže Od zibke do zibke. Ob predstavitvi ciljev projekta Mreže Od zibke do zibke bomo predstavili tudi poglede predstavnikov ključnih skupin deležnikov o strateških dimezijah t.i. zelenih konceptov, kamor spada tudi koncept Od zibke do zibke. Predstavili bomo nizozemske izkušnje in pogled gotovo vodilne države v EU na področju uresničevanja koncepta Od zibke do zibke v praksi. Gosti iz Nizozemske bodo govorili o tem konceptu tako z vidika oblikovanja politik na ravni države, kot tudi iz praktičnega vidika podjetja Philips.

Več informacij na spletni strani dogodka.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: