Vladislav Rajkovič
homepage:https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/vladislav-rajkovic
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

English:
Vladislav Rajkovič is a professor of information systems at University of Maribor, Faculty of Organizational sciences, and a senior researcher at the Intelligent Systems Department at Jožef Stefan Institute. He teaches several courses in information systems, databases, data communications and decision support at graduate and postgraduate level. His research interests focus on information systems and artificial intelligence methods for supporting decision processes. His recent publications focused on use of hierarchical decision models with a special emphasis on health care and their application in community nursing information support. He is a charter member of Slovene association Informatika and Association of Information Systems as well as a member of several editorial boards of national and international journals. He was managing or participating in several information system projects for software and/or model development mainly for supporting complex decision making processes.

Slovensko:
Vladislav Rajkovič je profesor za področje informacijskih sistemov na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede in raziskovalni sodelavec Inštituta Jožef Stefan, odsek za inteligentne sisteme. Poučuje predmete s področij informacijskih sistemov, baz podatkov, podatkovnih komunikacij in sistemov za podporo odločanju na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Njegovo raziskovalno področje predstavljajo informacijski sistemi in metode umetne inteligence za pomoč pri odločanju. V zadnjem času se še posebej ukvarja z uporabo hierarhičnih odločitvenih modelov na področju e-zdravstva. Je ustanovni član Slovenskega društva informatika in Association of Information Systems. Sodeluje v uredniških odborih domačih in tujih revij. Vodil oz. sodeloval je pri številnih projektih s področja informacijskih sistemov s posebnim poudarkom na podpori kompleksnim odločitvenim procesom. Vrsto let sodeluje pri uvajanju računalništva in informatike v slovenske šole.


Lectures:

lecture
flag In the Whirlwind of Digitalization
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
346 views
  lecture
flag Začetki pouka računalništva na slovenskih srednjih šolah
as author at  19th International Multiconference on Information Society, Ljubljana 2016,
1272 views
lecture
flag SIRikt 2015: Odločanje, veščina za življenje
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
129 views
  introduction
flag Education in Information Society
as presenter at  16th International Multiconference on Information Society, Ljubljana 2013,
1895 views
lecture
flag Group Decision Making and Leveraging of Interests
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
6011 views
  introduction
flag Education in Information Society
as author at  15th International Multiconference on Information Society, Ljubljana 2012,
2954 views
introduction
flag Education in Information Society
as author at  14th International Multiconference on Information Society, Ljubljana 2011,
3155 views
  lecture
flag So knjige ogrožena vrsta?
as author at  Solomon seminar,
3176 views