Vladimir Osolnik
homepage:http://www.slavistika.net/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Diplomiral je leta 1972 iz južnoslovanskih književnosti in komparativistike na beograjski Filološki fakulteti. Bil je urednik v založbi Partizanska knjiga in več let deloval v Republiškem komiteju za kulturo SR Slovenije. Na Filozofski fakuteti v Ljubljani je zaposlen od junija 1987 kot asistent za zgodovino srbske in hrvaške književnosti; doktoriral maja 1992 s tezo Literarna zgodovina o Petru II. Petroviću Njegošu; od 1993 docent in od 1999 izredni profesor za zgodovino srbske in hrvaške književnosti. Predstojnik Oddelka za slovanske jezike in književnosti od 2000 do 2002 in Oddelka za slavistiko od 2002 do 2003. Njegovo strokovno delo obsega področje srbske in hrvaške književnosti. Posebej preučuje obdobje romantike in literarno delo Petra II. Petrovića Njegoša ter južnoslovanske literarne tokove. Sodeloval je pri pripravi slovenskega vojaškega slovarja, pri zasnovi zbirk Pogledi in Znameniti Slovenci ter napisal radijsko dramo o Njegošu. Aktivno se je udeležil več mednarodnih srečanj doma in v tujini (Ljubljana, Celovec, Zagreb, Budva, Beograd, Dubrovnik, Poznan, Kijev, Videm/Udine); je član uredništva Slavistične revije.


Lecture:

lecture
flag Slovanstvo v junaških pesnitvah južnih Slovanov (19. stoletje)
as author at  46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010,
2400 views