Začetki astronomije

author: Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 19, 2011,   recorded: October 2010,   views: 3134
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: vesolje2010_zwitter_za_01.pdf (13.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prvem predavanju iz cikla Sprehod skozi vesolje bomo pregledali astronomske dosežke starih ljudstev. Astronomskim poravnavam stavb v prazgodovini sledijo prve pisane kronike na Kitajskem ter babilonska sposobnost napovedovanja dogodkov, ki jo štejemo za rojstvo sodobne znanosti. Grški razvoj geometrije je prinesel trodimenzionalno predstavo o vesolju in prve meritve velikosti in razdalj do nebesnih teles. Preko Arabcev se je to znanje ohranilo do renesanse in predstavljalo osnovo za našo sliko sveta. Ta pa bo seveda že tema novembrskega predavanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: