Valerija Vendramin
homepage:http://www.pei.si/sifranti/PersonalPage.aspx?id=50
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Valerija Vendramin je magistra sociologije kulture in doktorica ženskih študij, zaposlena pa je kot višja znanstvena sodelavka v Centru za družboslovne in antropološke raziskave na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Njena raziskovalna področja so: ženske študije in feministična teorija, edukacijske študije, sociologija kulture, kulturološke študije; v tem okviru se predvsem ukvarja s problematiko, ki zadeva konceptualizacijo spolne razlike tako na polju vzgoje in izobraževanja, pa tudi širše, uradno vednost in (prikriti) kurikulum ter epistemološka vprašanja in dileme. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prevodov s teh področij, pa tudi avtorica monografije Shakespearove sestre: feminizem, psihoanaliza, literatura ter soavtorica monografije Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije. Doslej je sodelovala v več kot 15 domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Od leta 2010 je tudi aktivna članica Komisije za ženske v znanosti.


Lectures:

opening
flag Uvodna predstavitev namena in vsebine konference »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«
as author at  Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011,
3225 views
  lecture
flag Iz razlike rojena vednost: feministična epistemološka raziskovanja in njih sporna branja
as author at  Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011,
2170 views
summary
flag Povzetki vodij sekcij konference »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«
as author at  Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011,
together with: Maja Remškar, Lev Kreft, Mirjana Ule,
2296 views