Poljub

author: Jiři Bezlaj
published: Nov. 10, 2010,   recorded: October 2010,   views: 3655
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju nameravam podati analizo nekaterih variant Brâncuşijevega Poljuba (vse mi žal niso dostopne), ki je zagotovo eden od najbolj usodnih izdelkov za razvoj modernega kiparstva in pomeni prelomnico tako v pojmovanju materiala kot tudi kiparskega prostora in koncepta nasploh. Osvetliti nameravam avtorjevo duhovno naravnanost, ki ga je pripeljala do tako radikalnega preloma s tradicionalnim figuralnim kiparstvom in velikanski vpliv te skulpture na kasnejšo kiparsko tvornost vse do konca dvajsetega stoletja.

See Also:

Download slides icon Download slides: umetnina_bezlaj_poljub_01.pdf (19.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: