Event: Conferences » Other » Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Projekt Umetnina - Ljubljana   

Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina

Umetnina je dolgoročen izobraževalno-raziskovalni projekt posvečen posameznim umetninam, ki je med leti 2007 in 2010 potekal v sodelovanju Društva za domače raziskave, Galerije Škuc in Centra sodobnih umetnosti Celje. Projekt je po večletnem premoru leta 2014 obudila Galerija Škuc in poteka v sodelovanju z Mestno galerijo Nova Gorica.. Danes je laže utemeljiti zanimanje za kontekst in produkcijske pogoje umetniških del kot pa za njih same (Raymond Williams nas opozarja, da moramo to "vabljivo povabilo" celo zavrniti). K sodelovanju smo torej povabili avtorje, ki si še upajo razmišljati o umetniškem delu, ga analizirati in o njem celo napisati drobno knjigo. Povabljeni avtorji (dva do trije letno) si umetniško delo izberejo sami in o njem predavajo v Ljubljani in Novi Gorici.

Program so med leti 2007 in 2010 pripravljali: Alenka Gregorič, Alenka Pirman, Jani Pirnat, Nevenka Šivavec in Tevž Logar. Pri izvedbi predavanj sta sodelovala Irena Čerčnik in Joško Pajer. Od leta 2014 program Umetnine pripravljata Vladimir Vidmar in Boris Beja.

V letih 2008-09 sta projekt podprla Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana, od leta 2014 ga podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


From 2007 to 2010 Domestic Research Society, Škuc Gallery and Celje Centre of Contemporary Arts lead a joint long-term project, which focused on individual works of art. In 2014 the project was re-established by Škuc Gallery. Today it is easier to justify interest in the context and conditions for producing art than in artworks themselves (Raymond Williams cautions that we must turn down this 'attractive invitation'). Therefore, we have invited authors who still dare to think about a work of art, analyse it or even write a short book about it.

Categories

2015

2014

2010

2009

[syn]  2765 views, 53:01  
flagAvtoportretAvtoportret
Meta Gabršek Prosenc Meta Gabršek Prosenc

2008

votesvotesvotesvotesvotes [syn]  4065 views, 54:01  
flagTuristTurist
Jože Barši Jože Barši
comments1 comment 

2007

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: