Intervju z Jožefom Muhovičem

author: Jožef Muhovič, Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana
published: Jan. 2, 2008,   recorded: October 2007,   views: 4114
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Jožefa Muhoviča smo srečali na Simpoziju Diskurz in Umetnost, ki je potekal v prostorih Univerze v Ljubljani in gA povprašali o tem kdo je in kašno je njegovo akademsko ozadje? Kdaj in kako se je pojavila potreba po sodelovanju z drugimi evropskimi akademijami v okviru raznih projektov? Pričakovanja glede tega projekta? V kakšnem razmerju najde umetnost prostor v življenju modernega človeka? Živimo v času digitalne revolucije, kako se s tem spoprijemate vi osebno in akademija? Ali lahko opišete svoje današnje predavanje? Sporočilo akademski skupnosti in študentom? Skrita želja na področju umetnosti? Bodočnost, kaj vas čaka po simpoziju?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: