Znanost v restavratorstvu

moderator: Miha Žorž, RTV SLO
author: Nina Gunde-Cimerman, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Barbka Gosar Hirci, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)
author: Polonca Ropret, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)
author: Črtomir Tavzes, Tehnološki inštitut za lesarstvo Ljubljana
author: Emina Frljak, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: January 2011,   views: 3550
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Restavratorstvo, ki se ukvarja z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, je interdisciplinarna dejavnost, znotraj katere delujejo strokovnjaki tako družboslovnih kot naravoslovnih znanosti. V tokratni oddaji se boste lahko seznanili s kompleksnostjo njihovega dela in najnovejšimi metodami, ki jih znanstveniki pri restavratorsko-konservatorskih posegih uporabljajo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: