Magnetna resonanca

moderator: Anja Čuček
moderator: Matic Jerman, RTV SLO
author: Igor Serša, Condensed Matter Physics Department, Jožef Stefan Institute
author: Mojca Urška Mikac, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
author: Franci Bajd, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: November 2011,   views: 5219
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slikanje notranjosti telesa z magnetno resonanco je ena izmed novejših tehnik preiskovanja notranje zgradbe človeškega telesa, pri kateri se uporabljajo lastnosti magnetnega polja, radijskih valov in računalnika. Zdravnikom se tako hitro in neboleče predstavi posamezne organe ali celotno telo. Gre za metodo, povezano z magnetnimi lastnostmi nekaterih jeder atomov. Matic je šel na slikanje MR glave na Nevrološko kliniko, na IJS ju - v Laboratoriju pa je spoznal magnet za slikanje snovi, tkiv in malih živali.Namenjen je znanstvenemu raziskovanju različnih vzorcev, ki vsebujejo vodo. S pomočjo magnetne resonance sta z gostom na IJS ju preučevala raztapljanje krvnih strdkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: