Hormonski motilci

moderator: Miha Žorž, RTV SLO
author: Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Katerina Čeh, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Branko Zorn, Ginekološka klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
author: Gorazd Pretnar, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, Zavod za zdravstveno varstvo Koper
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: March 2011,   views: 4176
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zadnja leta se veliko govori o tem, da moški postajajo vse bolj podobni ženskam. Poženščene moške naj bi ustvarjale tudi nevarne kemikalije. A je to res? Kaj sploh vemo o vplivih onesnaževalcev iz okolja na naš hormonski sistem? Znano je, da so škodljive velike količine teh snovi - sploh za fetalni razvoj. Namreč vplivi iz okolja so z matere na otroka mnogo večji od neposrednega vnosa prek hrane in vode. Nevaren je atrazin, ki je pri nas prepovedan, vendar ga imamo v vodah do petkrat več, kot je dovoljeno. Ta herbicid dokazano vpliva na mišje potomce. Kaj pa na človeka?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: