Pluripotentne matične celice v humanem jajčniku in modu

author: Irma Virant-Klun, University Medical Centre Ljubljana
published: May 5, 2010,   recorded: February 2009,   views: 2708

See Also:

Download slides icon Download slides: transfuzmed09_virant_klun_pcvhjim_01.pdf (5.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prezgodnje prenehanje delovanja jajčnikov (t. j. prezgodnja menopavza) je najtežja oblika ovarijske neplodnosti, pri kateri v jajčnikih žensk, mlajših od 40 let ni foliklov in jajčnih celic, ali pa so prisotni nezreli folikli in jajčne celice. Vzroki za tovrstno obliko neplodnosti so lahko zelo različni (npr. genetski, avtoimunost), vendar pri posameznih pacientkah večinoma neznani. Pacientke s prezgodnjim prenehanjem delovanja jajčnikov so zdravljene s hormonsko nadomestno terapijo, s čimer je do neke mere zaščiteno njihovo zdravje, ne vzpostavi pa se njihova plodnost. Edini način zdravljenja neplodnosti zaradi prezgodnjega prenehanja delovanja jajčnikov je zunajtelesna oploditev darovanih jajčnih celic. Gre za zahteven program, saj je zelo težko pridobiti darovane jajčne celice in jih ni nikoli dovolj za hitro in učinkovito zdravljenje skrajnih oblik ovarijske neplodnosti. Naše delo kaže, da so v površinskem epiteliju jajčnika teh pacientk prisotne embrionalnim podobne matične celice, ki jih pridobimo s postrganjem površinskega epitelija jajčnika in jih lahko na različne načine dokažemo s transkripcijskimi faktorji in površinskimi antigeni, značilnimi za pluripotentne embrionalne matične celice. Razvili smo posebno metodo, s katero lahko iz populacije celic, ki jih dobimo s postrganjem jajčnikov izoliramo relativno homogeno populacijo matičnih celic, ki so pozitivne na različne označevalce pluripotentnosti. Iz postrganega površinskega epitelija jajčnika izolirane matične celice lahko v laboratorijskih pogojih vzgojimo v zgodnje jajčne celice, ki jih dokažemo imunocitokemično. So namreč pozitivne za označevalce, značilne za ženske spolne celice, kot so na primer c-kit, VASA in ZP2. Trenutno potekajo intenzivne raziskave teh jajčnih celic s “single-cell” PCR tehniko na izraženost 10 različnih genov, značilnih za jajčne celice, v primerjavi z neoplojenimi jajčnimi celicami iz postopka zunajtelesne oploditve. Rezultati bodo odgovorili na kar nekaj vprašanj. V bodoče bo potrebno natančneje ugotoviti genetski in epigenetski status jajčnih celic, vzgojenih v pogojih in vitro. Naša spoznanja so inovativna. Metodologija, ki jo uporabljamo, bo v bodočnosti omogočila nova spoznanja o normalni, oziroma nenormalni oogenezi, saj o tem na splošno vemo še zelo malo. Odpira se nov vpogled v fiziologijo odraslega humanega jajčnika. Nakazuje pa se tudi možnost novega načina zdravljenja najtežjih oblik ovarijske neplodnosti kot je prezgodnje prenehanje delovanja jajčnikov v prihodnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: