Matične celice in rak

author: Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo
published: May 5, 2010,   recorded: February 2009,   views: 2643

See Also:

Download slides icon Download slides: transfuzmed09_lah_turnsek_mcr_01.pdf (4.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Teoriji monoklonalne evolucije in specifične de-differenciacije celic v napredovanju tumorja je stara paradigma, ki dobro ponazarja izvor oziroma heterogenost tumorjev. Nedavno postavljen koncept rakavih matičnih celic in stohastični model razvoja tumorjev je nadgradil in istočasno spremenil koncept izvora, napredovanja in posledično tudi zdravljenja raka. V predavanju bo predstavljen model napredovanja glioma v glioblastom (GBM). Slednji predvidoma izvira iz astrocitnih oziroma matičnih celic glioblastoma in napreduje iz benignega glioma v najbolj zločest tumor centralnega živčnega sistema, GBM. Glavni razlog za neuspešnost zdravljenje GBM je infiltracija skupkov in/oz tudi posameznih celic globoko v zdravo možganovino, zato ti bolniki v povprečju ne prežive dalj kot kako leto. Dodatna dimenzija te kompleksnosti je vpliv tumorskega mikro-okolja, kar dolgo časa ni bilo poznano, danes pa je jasno, da igra prav mikro-okolje pomembno, če ne celo odločujočo vlogo v napredovanju gliomov. Celice mikrookolja pa niso le tako imenovane »stromalne« celice kot so fibroblasti, endotelijske celice in infiltrirajoče celice imunskega sistema, ampak tudi mezenhimske in hematopoetske celice, ki prihajajo v gliom iz kostnega mozga. Tropizem teh celic v »aktivirano stromo« tumorjev naj bi poskrbelo vzpostavitev homeostaze, namesto tega pa često še spodbudijo k tumorski malignosti. Boljše poznavanje interakcij med različnimi vrstami celic v napredovanju glioma bi omogočilo, da bi matične celice lahko izkoristili v terapevtske namene. V razpravi bo prikazano nekaj aspektov interakcij med mezenhimskimi in tumorskimi celicami.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: