Tomaž Brejc
homepage:http://www.alu.uni-lj.si/vsebina.php?p=2%7C&id=1000&mid=1700&ind=&prID=24
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Redni profesor za umetnostno zgodovino in umetnostno teorijo.

Rojen je v Ljubljani 25. 11. 1946. Leta 1979 je doktoriral z disertacijo Evropski viri za slovenski impresionizem. Leta 1980 je bil na ALU izvoljen za docenta, leta 1985 za izrednega in leta 1991 za rednega profesorja. V letih 1986 do 1990 se je na večmesečnih študijskih obiskih izpopolnjeval na University of California v Los Angelesu, leta 1986 je predaval na univerzi v Kasslu, leta 1990 v Avstraliji na University of New South Wales, Gallery of Art, Sydney in Macquarie University, National Gallery of Art Canberra.

V letu 1991 bil dekan ALU. Organiziral je številne razstave. Veliko predava ter strokovno vodi po zbirkah in razstavah v Moderni in Narodni galeriji v Ljubljani, Obalnih galerijah v Kopru, Umetnostni galeriji v Mariboru in Muzeju sodobne umetnosti v Celju. Izdal je več samostojnih publikacij in je avtor številnih znanstvenih in strokovnih sestavkov, recenzij, ocen in poročil.

Je član uredniškega odbora ZUZa in Vestnika UL.


Lecture:

lecture
flag Rdeči revirji
as author at  Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina,
6119 views