Tina Vršnik Perše
homepage:http://193.2.222.157/Sifranti/PersonalPage.aspx?id=53
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

TINA VRŠNIK PERŠE je doktorica pedagoških znanosti, zaposlena kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu. Glavna področja njenega raziskovanja so vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje pedagoških delavcev in svetovalna služba v vzgoji in izobraževanju. Sodelovala je v številnih mednarodnih raziskavah (PISA, TALIS, ICCS) ter nacionalnih evalvacijskih študijah, pri čemer je nosilka nacionalne evalvacijske študije Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Kot asistentka sodeluje na dodiplomskih programih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Kot koordinatorica in sodelavka sodeluje v različnih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.


Lecture:

press conference
flag Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
together with: Ana Mlekuž, Tina Rutar Leban, Karmen Pižorn,
3221 views