Tina Rutar Leban
homepage:http://www.pei.si//Sifranti/PersonalPage.aspx?id=41
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Tina Rutar Leban je univerzitetna diplomirana psihologinja. Diplomirala je leta 2002 na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Istega leta se je vpisala na podiplomski študij psihologije, v okviru katerega pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Subjektivne teorije vzgojiteljic: napovedna vrednost osebnostnih lastnosti vzgojiteljic in zaznane možnosti poklicnega razvoja. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot asistentka v okviru Centra za človekove pravice v vzgoji in izobraževanju. Glavni področji njenega raziskovanja sta pravice otrok v vzgoji in izobraževanju ter subjektivne teorije vzgojiteljev in učiteljev o vzgoji ter izobraževanju. Svoje raziskovalno delo predstavlja na konferencah in posvetih ter z objavami v revijah. Sodelovala je v evalvacijski raziskavi External evaluation of SEECRAN (South East European Child Rights Action Network) (2005) ter v Evalvacijski raziskavi o poučevanju otrokovih pravic z uporabo učnih kartic in ostalega didaktičnega materiala iz projekta Moje pravice (2004). Kot sodelavka je vključena tudi v evalvacijsko raziskavo Prenova izobraževalnega procesa v prvem triletju osnovne šole (nosilka dr. C. Razdevšek – Pučko, 2005-06), v raziskavo Evalvacija gimnazijskega izobraževanja (nosilka dr. M. Ivanuš – Grmek, 2005-06) ter v mednarodno raziskavo PISA (2006).


Lecture:

press conference
flag Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
together with: Ana Mlekuž, Karmen Pižorn, Tina Vršnik Perše,
3214 views