Od hrepenenja do uresničitve inovativne ideje

author: Andrej Detela, ELAPHE d.o.o.
published: March 18, 2010,   recorded: January 2010,   views: 5011
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kateri notranji človeški vzgibi nas napotijo k iskanju najboljših inventivnih rešitev? Kako v ustvarjalnem procesu ohranjati vizijo v skupno Dobro, jo nadgrajevati in v javnosti nastopati tudi s pokončno etično držo? Na katere izzive moramo biti v tem našem prelomnem času še posebno občutljivi? Kako povezati znanstveni in umetniški pristop v skupno ustvarjalno celoto? Kako je lahko narava velika navdihovalka našega prizadevanja za lepše življenje na Zemlji?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: