Biomarkerji depresije pri izbiri ustreznega zdravljenja

author: Grega Repovš, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 18, 2018,   recorded: March 2018,   views: 709
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Psihiatrija se že dolgo sooča s perečimi težavami pri diagnosticiranju, saj ne obstajajo zanesljivi biomarkerji, na podlagi katerih bi bolj zanesljivo določili psihiatrično motnjo in izbrali najustreznejše zdravljenje. Z razvojem novih metod slikanja možganov se odpirajo nove možnosti za bolj zanesljivo diagnozo psihiatričnih motenj. Predstavljena bo nedavna študija, v kateri so s pomočjo funkcijskega slikanja z magnetno resonanco ločili štiri podtipe depresije in tako bolje napovedali odzivnost na zdravljenje s transkranialno magnetno stimulacijo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: