Zaznavanje s pomočjo robotike: Kognitivna povratna informacija v interakciji človek-robot

author: Matjaž Mihelj, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
published: April 18, 2018,   recorded: March 2018,   views: 511
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pri interakciji človeka z robotom, na primer robotsko protezo, je pomembna intuitivnost vmesnika človek-robot za izmenjavo informaciji, kar omogoča človeku upravljanje robota in sočasno pridobivanje informacij iz robotske naprave. Kognitivna povratna informacija, posredovana človeku na osnovi podatkov, pridobljenih s senzorji na robotu, omogoča osebi učinkovitejše izvajanje naloge. Pri manipulaciji objektov z robotsko protezo je, na primer, izjemnega pomena povratna informacija o stiku z objektom in lastnostih objekta, kar moremo uporabniku proteze posredovati preko različnih senzornih modalnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: